Семінарське заняття № 2 – 2 год.

1. Відповідальність за порушення законодавства в галузі використання і охорони тваринного світу

2. Кримінальна відповідальність за порушення законодавства в галузі використання і охорони тваринного світу

3. Цивільно-правова відповідальність за порушення законодавства в галузі використання і охорони тваринного світу

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:державний кадастр тваринного світу; державний контроль в галузі використання і охорони тваринного світу; загальне використання об'єктів тваринного світу; лімітування в галузі викори­стання об'єктів тваринного світу; любительське і спортивне рибаль­ство; мисливство; об'єкти тваринного світу; охорона тваринного світу; полювання; право використання об'єктів тваринного світу; промисло­ве рибальство; рибальство; спеціальне використання об'єктів тва­ринного світу Семінарське заняття № 2 – 2 год.; такси нарахування розміру стягнень; тваринний світ; юридична відповідальність за порушення законодавства про тварин­ний світ

Рекомендована література до Теми 7:1, 1.2.1-1.2.50, 1.3.1-1.3.14, 2.1-2.9, 3.1-3.8, 3.7, 3.10-3.11, 3.14-3.15, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5., 4.13, 4.16, 4.17-4.19, 4.22, 4.28, 4.32, 4.35, 4.43, 4.44, 4.52, 4.59-4.61, 4.69, 4.80, 4.81, 4.86, 4.91, 4.99, 4.110, 4.112, 4.117-4.119, 4.128-4.134, 4.137, 4.139, 5.1-5.17.

ТЕМА 8 Правова охорона атмосферного повітря

2 години

Семінарське заняття № 1 – 2 год.

ПЛАН

1. Атмосферне повітря як об’єкт правового регулювання, охорони, відтворення

2. Функції управління в галузі охорони атмосферного повітря

3. Правові засади охорони атмосферного повітря

4. Відповідальність за порушення законодавства про охорону атмосферного повітря

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: атмосфера; атмосферне повітря; контрольно-на­глядові заходи охорони атмосферного повітря; нормативи в галузі охорони атмосферного повітря; обмежувальні заходи охорони атмо­сферного повітря; організаційно-економічні заходи охорони атмо­сферного повітря; організаційно-попереджувальні заходи охорони атмосферного повітря; охорона атмосферного повітря; охоронно-відновлювальні заходи охорони Семінарське заняття № 2 – 2 год. атмосферного повітря; повітряний прос­тір; регулятивні заходи охорони атмосферного повітря; юридична від­повідальність за порушення вимог охорони атмосферного повітря.

Рекомендована література до Теми 8:1, 1.2.1-1.2.50, 1.3.1-1.3.14, 2.1-2.9, 3.1-3.8, 3.7, 3.10-3.11, 3.14-3.15, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5., 4.13, 4.16, 4.17-4.19, 4.22, 4.28, 4.32, 4.35, 4.43, 4.44, 4.52, 4.59-4.61, 4.69, 4.80, 4.81, 4.86, 4.91, 4.99, 4.110, 4.112, 4.117-4.119, 4.128-4.134, 4.137, 4.139, 5.1-5.17.

ТЕМА 9 Правова охорона надр в Україні

4 години


documentamqoywn.html
documentamqpggv.html
documentamqpnrd.html
documentamqpvbl.html
documentamqqclt.html
Документ Семінарське заняття № 2 – 2 год.