ОСНОВНИХ КАТЕГОРІЙ КУРСУ

ПЕРЕЛІК

“Історія економічних учень”

Теми занять і перелік категорій до семінарських занять

Тема 1. ПРЕДМЕТ і завдання курсу

ЛІТЕРАТУРА

( 2,3,4,5)

Перелік понять і категорій

Економічна думка, економічна категорія. Етапи розвитку економічної думки По ступені зрілості: економічний погляд, економічна концепція, економічна теорія, економічне вчення. Предмет науки. Метод науки: формаційний, органічна цілісність; цивілізаційний, історії культур: ідеціональна, ідеалістична, сенсуальна або раціональна системи. Етапи розвитку економічної науки. Місце ІЕД. Значення ІЕД.

ТЕМА 2. ЕКОНОМІЧНа думка СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ.

ЛІТЕРАТУра.

(1,5,8,10.)

Перелік понять і категорій

Рабовласницький устрій: Латифундії, ергастерії, селянські парцели, соціальні верстви. Східне рабство: іригаційні системи, державно-номативний характер думки, релігійно-містичний. Індія: кастова система. Китай: конфуціанство: дао, жень, лі, даосизм, легізм. Стародавня Греція ОСНОВНИХ КАТЕГОРІЙ КУРСУ: Ксенофонт: ринок, розподіл праці, фактори товару, функції грошей. Платон: "ідеальна”, “найкраща” держава. Аристотель: метод, досвід, наука та мистецтво, товар, форма вартості, гроші, функції, "економіка" і "хрематистика".

ТЕМА 3. економічна думка доби середньовіччя.

ЛІТЕРАТУРА

(1, 5, 8,10, 13)

)

ПЕРЕЛІК ПОНЯТЬ і КАТЕГОРІЙ

Феодалізм, крупна земельна власність, кріпацтво, середньовіччя раннє, класичне і пізнє, види ренти, два шляхи генезису феодалізму, аллод, феод, льон, вотчина, панське господарство, оброчне господарство, особиста залежність, парцела. Рента: оброчна, натуральна, грошова. Форми феодального виробництва: відробіткова, продуктова. Феодальне відтворення. Феодальне місто: міське право, цеховий устрій, купецькі гільдії. Первісне нагромадження капіталу, Ф.Аквінський про: "справедливу” ціну товарів, номінальну "внутрішню” вартість грошей і їх функції, прибуток, лихварство, торгівлю, відсоток і земельну ОСНОВНИХ КАТЕГОРІЙ КУРСУ ренту. Ібн Хальдун про: "мульк", розвиток цивілізації; товарно-грошові відносини, вартість товарів і гроші. "Руська правда" про земельну власність, форми ренти, кріпосництво.


documentamrgaqz.html
documentamrgibh.html
documentamrgplp.html
documentamrgwvx.html
documentamrhegf.html
Документ ОСНОВНИХ КАТЕГОРІЙ КУРСУ