IV. Оголошення теми й мети уроку

V. Сприйняття та засвоєння нового навчального матеріалу

1. Міні-лекція з елементами бесіди про життєвий та творчий шлях Толстого (МП)

VI. Закріплення набутих знань, умінь та навичок

Виконання завдань пошуково-дослідницького характеру. Охарактеризуйте Л. Толстого за почутою розповіддю та складіть відповідну схему.

VII. Домашнє завдання

Знати біографію Л. Толстого, відшукати в підручниках, додатковій літературі цікаві факти, про які на уроках не згадувалося (наприклад, про «толстовство», про «комуни» та ін.); прочитати I книгу роману «Анна Кареніна».

VIII. Підбиття підсумків уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення:

• Л. Толстого я уявляю як людину.

• Мені захотілося.

• Я вражений (-на) тим фактом.

Урок № ____ Дата проведення________

Тема. Роман Л. Толстого IV. Оголошення теми й мети уроку «Анна Каретна» як художнє втілення «думки сімейної». Композиція твору та система образів.

Мета: допомогти учням осягнути ідейно-художній зміст твору, його композицію та систему образів; розвивати навички визначення ключових епізодів, їх коментування, висловлення своєї думки про прочитане; виховувати високі моральні якості.

Оснащення: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до нього; словники літературознавчих термінів.

Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності

«Усі щасливі сім’ї схожі між собою, кожна нещаслива сім’я нещасна по-своєму». Такими словами, що давно стали крилатими, починається роман Л. Толстого «Анна Кареніна». Наступна фраза також звучить афористично: «Усе змінилося в домі IV. Оголошення теми й мети уроку Облонських». Які ж істини знайшли художнє відображення у творі великого митця, що стали предметом захоплення, обговорення, суперечок кількох поколінь читачів,— про це поговоримо на уроці.

ІІІ. Оголошення теми й мети уроку

IV. Актуалізація опорних знань

1. Розповідь про Л. Толстого, його філософські й естетичні погляди та творчість

V. Сприйняття та засвоєння нового навчального матеріалу

1. Твори Л. М. Толстого — це художнє дослідження життя, що схоплює найважливіші сфери суспільного та особистого, побуту епохи. У ньому письменник висвітлює свої філософські, морально-етичні погляди. У 60-ті роки XIX століття, час реформ і соціалістичної кризи, Толстой написав історичний роман-епопею «Війна і мир», у якому його «думка народна» висвітлювала IV. Оголошення теми й мети уроку історію та пояснювала сучасність. Роман «Анна Кареніна» був написаний у 1870-ті роки, і головною думкою, що охоплювала не тільки сучасність, але й майбутнє країни та народу, була «думка сімейна». Уперше ідея сюжету роману виникає у Толстого ще в 1870-ті роки. Про це пише в щоденнику його дружина: «Йому уявився тип жінки, заміжньої, з вищого суспільства, але яка втратила себе. Він говорив, що завдання його — зробити цю жінку тільки жалюгідною і невинною, і як тільки йому уявився цей тип, так усі персонажі й чоловічі типи, які вимальовувалися раніше, знайшли собі місце й згрупувалися навколо цієї жінки. «Тепер мені все з’ясувалося IV. Оголошення теми й мети уроку»,— говорив він».

Але працювати над романом «Анна Кареніна» письменник розпочав тільки через кілька років. Поштовхом до початку було перечитування творів О. С. Пушкіна, якими він захоплювався. У заголовок Толстой, як і Пушкін у романі «Євгеній Онєгін», виніс ім’я та прізвище головного героя. Його Анна Кареніна, умовно кажучи,— це Тетяна Ларіна, яка переступила звичаї тодішнього суспільства й дала волю своїм почуттям. Лев Миколайович зізнавався, що Пушкін «наче розв’язав усі. сумніви». Він нібито підказував форму сучасного вільного роману.2. Бесіда, робота зі словником літературознавчих термінів

♦ Пригадаймо, що таке роман. (Роман — великий епічний твір, у якому доля особистості простежується у зв’язку з IV. Оголошення теми й мети уроку долею суспільства, епохи в художньому просторі та часі.) Толстой руйнував традиційні «відомі межі» романного жанру, коли загибель героя чи весілля ставали завершенням сюжету, крапкою в історії персонажів.

3. Критики-сучасники закидали письменникові, що в сюжеті його твору немає стрункості, єдності, сюжетні лінії є незалежними одна від одної. Толстой підкреслював: цілісність роману не в зовнішніх фабульних побудовах, а у «внутрішньому зв’язку», що визначається загальною ідеєю. У багатьох сценах, характерах, судженнях твору витримана художня єдність і єдність авторського ставлення.

«У галузі знання існує центр,— пише Толстой,— і від нього йде незчисленна кількість радіусів. Усе завдання в тому, щоб визначити довжину цих IV. Оголошення теми й мети уроку радіусів і відстань їх один від одного». Поняття «одноцентричності» було покладено в основу філософії життя письменника. Це відбилося і в романі «Анна Кареніна», у якому створено два кола: коло Левіна і коло Анни. Коло Левіна значно ширше: його історія починається раніше, ніж історія Анни, і триває після її загибелі. Твір завершується не катастрофою на залізниці (частина сьома), а моральними пошуками Левіна і його намаганням створити «позитивну програму» оновлення приватного й суспільного життя (частина восьма).

Коло Анни Кареніної, яке можна назвати колом життя «виключень», постійно звужується, стискується й призводить героїню до відчаю; коло Левіна — коло «справжнього життя». Воно розширюється й IV. Оголошення теми й мети уроку не має чітких меж, як і саме життя. У цьому є непорушна логіка історичного розвитку, що нібито визначає розв’язку конфлікту, і співвідношення частин, у яких немає нічого зайвого. Це і є ознакою класичної ясності й простоти в мистецтві.

4. Евристична бесіда

♦ Що, на вашу думку, є основою розвитку сюжету, «улюбленою мрією» самого автора? (Внутрішньою основою розвитку сюжету в романі «Анна Кареніна» є поступове звільнення людини від станових забобонів, від плутанини понять, від неправди, що мучить, призводить до роз’єднання та ворожнечі. Життєві пошуки Анни завершилися катастрофою, а Левін через сумніви та відчай виходить на дорогу до добра й правди, до IV. Оголошення теми й мети уроку народу. Він думає не про економічну чи політичну революцію, а про революцію духовну, яка, на його думку, має примирити інтереси й створити «згоду та зв’язок» між людьми. Це «заповітна мрія» автора, яку у творі висловлює Левін.)

♦ За яким іншим, на вашу думку, принципом, можна поділити героїв роману? (На дві нерівнозначні групи: одна, велика — ті, хто дотримується «сімейних правил», що встановлені сучасним суспільством; друга — ті, хто ці правила відкинув, переступив через них.)

♦ Що ж це за «сімейні правила»? (Суспільство давно мовчки погодилося заплющувати очі на відхід від норм сімейного життя, якщо йдеться про одруженого чоловіка. Для нього це IV. Оголошення теми й мети уроку ледь не заслуга, «геройство», ознака популярності. А заміжню жінку суворо засуджують, особливо коли йдеться не про легенький флірт, а про справжнє кохання, прагнення до особистого щастя.)

• Як герої роману ставляться до «сімейних правил»? (Ці неписані правила приймають: Стіва Облонський, який кохає Доллі, але при цьому не пропускає жодної спідниці, і сама Доллі, і Бетсі Тверська, і мати Вронського, і Каренін. Тільки двоє героїв свідомо кидають виклик суспільству — Анна та Левін.)

5. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм». У чому ж виражається «думка сімейна» Л. Толстого?

ü Сім’я, побудована на справжньому почутті кохання, може стати основою суспільства.

ü Кожна людина має право IV. Оголошення теми й мети уроку на особисте щастя.

ü За своє щастя потрібно боротися.

ü Не можна нехтувати нормами християнської моралі й етики.

ü Шлюб, сім’я, життя — це не лише щастя, але й, за Л. Толстим, «наймудріша справа на світі», «найважча і найважливіша справа життя».

VI. Закріплення набутих знань, умінь та навичок

• Поясніть значення епіграфа до роману «Анна Кареніна», узятого з Біблії: «Мне отмщение, и аз воздам». (Сам письменник пояснює епіграф так: «Багато поганого люди роблять самі собі й одне одному тільки тому, що слабкі, грішні люди взяли на себе право карати інших людей. «Мне отмщение, и Аз воздам». Карає тільки Бог і тільки через саму людину».)

VII IV. Оголошення теми й мети уроку. Домашнє завдання

Знати сюжет твору, уміти визначати ключові епізоди, елементи сюжету, коментувати їх.

VIII. Підбиття підсумків уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення:

• «Думка сімейна» для мене.

Урок № ____ Дата проведення_________

Тема. Художній паралелізм композиції як основний художній принцип втілення проблематики роману Л. Толстого «Анна Кареніна»; особливості його стилю

Мета: допомогти учням усвідомити проблематику твору та її художнє втілення; розвивати навички виокремлення головного в постановці й розв’язанні автором проблем; висловлення власної думки про прочитане; уміння аналізувати великий епічний твір; виховувати високі моральні якості.

Оснащення: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до нього.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності

Докорінно змінився IV. Оголошення теми й мети уроку і час, і люди відтоді, як був написаний Л. Толстим роман «Анна Кареніна». Проблеми також стали іншими, інколи навіть діаметрально протилежними. Але залишилися кохання, сім’я, пошуки людиною сенсу буття, свого шляху в житті. Наскільки близькою є нам проблематика твору та її художнє втілення — поміркуємо сьогодні на уроці.


documentamqoywn.html
documentamqpggv.html
documentamqpnrd.html
documentamqpvbl.html
documentamqqclt.html
Документ IV. Оголошення теми й мети уроку